Kontaktne informacije


 Naslov:

 FIZIO.BK, FIZIOTERAPIJA d.o.o.

 Lackova cesta 242

 2341 Limbuš

 

 Telefon: 02 / 614 22 50

 Mobilni tel.: 041 / 349 418, 041 / 950 299

 e-pošta: fizio.bk@siol.net

     Pacient se lahko uvrsti na čakalni seznam:

   - Informativno:

     po telefonu: 02 / 614 22 50

     ali mobitelu: 041/ 349 418 , 041/ 950 299

     oziroma preko e-pošte fizio.bk@siol.net

   - Uradno ob predložitvi delovnega naloga:

     osebno: od ponedeljka do petka od 09:00 do 12:00 ure

     po pošti (paziti je treba, da ne poteče veljavnost delovnega naloga)

 

   Že naročeni pacienti imajo pred nenaročenimi prednost.
 
   Na fizioterapijo se lahko naročite s pravilno izpolnjenim delovnim nalogom. Veljavnost delovnega naloga za
   vpis v čakalno knjigo je:     (spremembe začnejo veljati od 15.12.2020)
   - za stopnjo nujnosti zelo hitro:     7 dni  
   - za stopnjo nujnosti hitro:   21 dni  
   - za stopnjo nujnosti redno:   21 dni  

FIZIO.BK, FIZIOTERAPIJA d.o.o. ne prevzema odgovornosti za zapadlost vašega delovnega naloga.

   V primeru, da ne želite oz. ne morete obiskati fizioterapije na dogovorjeni termin, morate to sporočiti 10 dni
   pred dogovorjenim terminom, kasneje pa le pisno in z navedbo razloga za eventualno odsotnost.
   V nasprotnem primeru vaš delovni nalog ni več veljaven, na terapijo pa se pri izbranem istem izvajalcu ne
   morete naročiti v naslednjih treh mesecih.
   Prav tako vas bomo izbrisali s čakalnega seznama, če na dogovorjen termin ne boste prišli na terapijo.
   Enako velja, da je fizioterapevtska obravnava zaključena, če neopravičeno izostanete na dogovorjenem
   terminu znotraj celotne obravnave.

   Z neopravičeno odsotnostjo preneha veljavnost napotne listine.

     
   ČAKALNA DOBA :    
   Najdaljša dopustna čakalna doba:
   - za stopnjo nujnosti zelo hitro:   14 dni  
   - za stopnjo nujnosti hitro:   3 mesece  
   - za stopnjo nujnosti redno:   6 mesecev  
   V naši ambulanti izvajamo triažo    
   Podatki o spremembah ČAKALNE DOBE v FIZIO.BK FIZIOTERAPIJA d.o.o., so vidni na spletni povezavi:
   https://cakalnedobe.ezdrav.si/
 
  ORDINACIJSKI ČAS

koncesija:

od ponedeljka do petka od 08:00 do 15:00 ure

samoplačniki:

po dogovoru izven ordinacijskega časa

 
   KORISTNE POVEZAVE:

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

   Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Zastopniki pacientovih pravic


Vse pravice pridržane. © 2019   |   FIZIO.BK, FIZIOTERAPIJA, d.o.o.   |   fizio.bk@siol.net